mercredi 7 décembre 2016

Expression écrite

Expressió escrita. A partir del model (imatge adjunta) heu d'escriure una petita presentació de vosaltres. Podeu incloure fotografies o fer dibuixos. Com més original sigui millor!
Títol: Je me présente
Data de lliurament: el proper dimarts 13 de desembre quan tinguem classe.